Zakres usług

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych oraz świadczy usługi w zakresie:

– porady prawne,
– konsultacje prawne,
– sporządza umowy notarialne
– sporządza akty notarialne,
– sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
– sporządza poświadczenia,
– doręcza oświadczenia,
– spisuje protokoły,
– sporządza protesty weksli i czeków,
– przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
– sporządza wypisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów,
– sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń
– sporządza inne dokumenty na żądanie stron,
– sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.